Djur 25-40kg

Detta kan innefatta djur såsom hundar och andra djur i samma viktklass.

Prislista

Priserna inkluderar moms
Grundavgiften avser uppdrag utanför gården i Grytan, 1 timmes arbete ingår.

Normal kremering
Enskild kremering
1 250 kr
2500 kr
Grundavgift för påbörjat uppdrag 600 kr
Timarvode (300 kr/påbörjad halvtimme) 600 kr
Reseersättning 48 kr/mil
Avlivning enligt veterinärens taxa
Spridning av aska i minneslund inklusive fika 700 kr
Gravsättning Urna 1000 kr
Gravsättning kropp från 2000 kr
Hyra av gravplats (Avtal erfordras) 500 kr/år
Gravvård (Enligt avtal) 500 kr/år
Frysförvaring av kropp 300 kr/månad

 

Minnesplakett till anslagstavlan vid minneslunden kan ordnas enl. önskemål.
Kontakta Eva för olika förslag. Gravstenar (kontakta Eva). Från 250 kr.